بیمه مرکزی

مرکز اطلاع رسانی و فروش انواع بیمه

Feb - 4 - 2015

سه پایه زندگی

Jan - 8 - 2015

بیمه اتومبیل

Jan - 8 - 2015

بیمه عمر

Jan - 8 - 2015

بیمه مسکن

حتماً شما هم از زمان مدرسه یا دانشگاه، هنوز درس فیزیک را به یاد دارید؟ درست است؟ و حتماً می دانید طبق قانون فیزیک، یک سطح برای اینکه تعادل پایداری داشته باشد باید حداقل چند پایه زیر آن بگذاریم؟ بله […]

یک تحقیق میدانی از واحدهای پرداخت خسارت شرکت های بیمه نشان داده است بیش از ۸۰ درصد نارضایتی مردم از خدمات بیمه گران ناشی از کمبود اطلاعات در زمینه بیمه نامه و شرایط مندرج در آن است. بیشتر بیمه گذاران […]

بیمه عمر و سرمایه گذاری در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاری، شامل پوششهای بیمه ای بسیار زیادی می باشد. این نوع بیمه یکی از پرطرفدارن ترین […]